Kalender

Trykk her for hele kalenderen
Kontakt oss
Hovden Golfklubb
Boks 95, 4756 Hovden

astrid@hovdengolf.com

Daglig leder:    91 59 08 67

Golferen.no
Norskgolf.no


Nyttig informasjon for sesong 2017

Her vil du finne mye nyttig informasjon for sesongen 2017.

Medlemsskap, Grasrotandel, spilleandel osv.

Ta kontakt om du lurer på noe.

Kontingenter  2017

Medlemskontingent 19 år og eldre:               1500 kr

·       Betaling etter 1. april 2017:                    1600 kr

Medlemskontingent 19 år og eldre:                 950 kr med dugnadsplikt *

·       Betaling etter 1. april 2017:                    1050 kr med dugnadsplikt *

Medlemskontingent junior: 0 – 18 år:             600 kr

·       Betaling etter 1. april 2017:                   650 kr

Fjernmedlemskap junior og senior:                 750 kr

(Fjernmedlemskap betaler ordinær greenfee  ved spill på banen, og kan ikke kombineres med spilleandel eller sesongkort)

 

*Dugnadsplikten gjelder en weekend-dag i kiosk/proshop. To personer deler en weekend.

 

Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten så snart som mulig, og senest innen 31. mars  2017.   Kontonummeret er 2801.04.62594

Betaler du for flere; før opp navnene, så blir enklere for medlemsregistreringen.

Spilleandeler

De som har spilleandel på bedriften må innen 1. mai gi beskjed om spilleandelen for 2017 skal brukes av en bestemt person som da må være medlem, eller om bedriften for 2017 vil ha 12 greenfeebilletter til fri disposisjon pr. andel.

En spilleandel gir rett til fritt spill på banen når medlemsavgiften er betalt. Klubben har tilgjengelig andeler for salg til 10.000 kr (5000,- kr for junior. Resterende 5000 kr betales når en fyller 19 år)

Adresseregister

Hovden Golfklubb  bruker  mail for å sende ut informasjon til sine medlemmer. Samtidig er det viktig i forhold til medlemsregisteret, idrettsregistreringen og Norsk Golf at navn, adresse, fødselsdato, mobiltlfnr og mailadresse er korrekt.

Adresse-endring  må også meldes via klubben.

For de som er medlem i flere klubber er det også viktig for oss å få vite hvilken klubb som er ”moderklubben” eller hovedklubben. Nye medlemmer samt tidligere medlemmer som har endringer å melde gjør dette til astrid@hovdengolf.com., eller ordner det selv via Golfbox.

Opplysningene kan også sendes pr brev til Hovden Golfklubb, Postboks 95, 4756 Hovden.

Grasrotandel

Vi oppfordrer alle medlemmer som spiller på spill i Norsk Tipping til å føre opp Hovden Golfklubb som mottager av ”grasrotandel”. Det vil si at 5 % av det beløpet du spiller for  tilfaller golfklubben. Det koster altså ikke deg noe mer og minsker heller ikke dine vinnersjanser. Andelens størrelse er avhengig av at klubbens medlemmer og venner fører opp Hovden Golfkubb som mottager av “grasrotandelen” på sitt spillkort. Klubbens organisasjonsnummer må oppgis, og er  983 057 209.

Hvis hvert medlem gjør dette og samtidig får med seg en venn som gjør det samme, så vil dette gi klubben et vesentlig økonomisk bidrag !! For 2016 utgjorde dette nesten 20.000 kr.


 
     
     
     

Utviklet av Netlab | Oppdateres med eRedaktør